close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kan men Brusz alhier voor een t nog niet misschen

§ 249.

Nopens salomon Smith is onderzoek gedaan

§ 250.

is Corporaal op Nussalaut bescheijden in heeft

Een vrouw en vijf kinderen

110

wij, wijl ter thans geene geleegenheijd is en het werk ook

verdert, dat men gem: secretaris Brusk: die zich,

in het Ambons secretarij werk noodzazelijk gemaakt

heeft, niet misschen kan, ons genoodsaakt gevonden

denzelven alhier aan te houden, tot dekomst van

gemelden Klootwijk.

Nopens den persoon Salomon Smith van

kempen, in den Iare 1769: met het schip Duijnen„

„burg naar Indie vertrokken, hebben, tusarr wij

het Saparouas hoofd Hlondeel, onder wien

hij als Corporaal op Nussalaut bescheijden is, ge„

„last, ingevolge het door uw Hoog Edelens

aangeschreevene, onderzoek te doen en onste

elucideeren, ten eijnde instaat te geraaken

aan ’t requisit der Heeren, Meesters te konnen

voldoen.—

Doormelden Blondeel hier aan voldaan

hebbende, bij zijne missive van den 11: April,

kunnen wij uw Hoog Edelens thans be„

„deelen, dat gemelden Palomon Smith met

vrouw en vijff kinderen beladen zijnde, niet

heeft kunnen resolveeren dezelve te verlaten, als

verzeekert zijnde deszelve tot armoede zouden

vervallen, met verzoek, zulks in zijne gedagten

te mogen houden tot in het aanstaande Iaar,

in