close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

0

16

52

2:

C

§ 262: Wij mogen egter niet afzijn uw Hoog Edelen

en boek

eerbiedig te bedeelen, dat een afgaand Gouver

karticul

neur altoos gejorisseert heeft van ’t middel van

bestaan voor ’t geheele Iaar, en dat dus den than

den heer Gouverneur de Bock,

heeft bij zijn EEE: komst niets genooten

afgaande Heer de Bock bij zijn Edele

komste in deeze Provintie, voor dat jaar ook

niets genooten heeft: en

dat de optreeding van den Heer Aankomed

de optreeding van den heer aankomene

Gouverneur Schilling hier in, eene diver„

Gouverneur heeft daar inne een di„

„versie te weege gebragt.

sie heeft te weege gebragt, wijl zijn Edele als hoofd

Administrateur fungeerende, dus ook behoorde:e verl

te jousseeren van de daar toe staande prerogative

Dan vermits de gemaakte verandering onder

de verdere Dirnaaren eenige van hun wet tot pre„

judicie strekte, door dat nu de geadvanceerd, ’t

waar door sommige tot prejuditie

sterkte.t

geheel jaar door, maar bleven behouden, ’t geen

hun in haar voorige qualiteit toekwam.

6

In wijler geen voorbeeld is hoedanig in dit

§ 263:

geval voortaan te handelen, vinden we ons det„

„halven genecessiteert uw Hoog Edelens

tit een en ander eerbiedig onder Hoog te bren„

versoek dat deese provisioneele schik

„king mag geapprobeerd worden.

„gen en te verzoeken, om deeze provisioneele Holt

„king te approbeeren, dan wel daar in zodaanigh

verandering te maaken, als Hoogst Dezelve

zullen gelieven goed te vinden.

§ 264:

6: hem.

en dien

kgjerns

13.

mater.