close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22

Malesie, welke door UwelEd Gesz: Groot Agtb: volgens onze

Instructie, tot orangkaija van die Negorij inplaatse van den overleedene

Pattij Latturonie, wilde aangesteld hebben uijt bevreescheie voor

de kinder ziekten met het overige volk, verre Landwaards in Cir„

„ca twee dagen reisens, gevlugd en dat er in die Negorij aparent

geen een man, meer te vinden was —:

Den Commandant Tockens zone als toen ten eersten een praauwe

met de noodige Manschappen, ten einde hem te laaten opzoeken,

en te Sawaij te doen koomen.

Wij deeden alle onderzoekingen in de Negorij, off er oor zeedert kor„

„ten tijd, iemand van Hotlij, off daar omstreeks was aangekomen, welke

ons eenig narigt van den Rebel Noekoe konde geeven, off ons de plaats

konde aanwijzen, waar bij zich thans ophoud; doch hier toe konde

wij niemand vinden, nogtans verseekerden ons den Radja van Sa„

„waij, dat wij zulx best van Iman Malesie en den te Amboi„

„na verbleevene Inlander Marette zoude konnen verneemen„

alse hen de wegen en plaatsen, zo wel als de Tituatie aldaar,

zeer wel bekend waren. —:

Voorgenomen, hebbende om bij erlanging van eenige zeekere

berigten, waar zig dien Rebel ophoud, onse pogingen en iever

in het werk te stellen, ten eijnde hem, dat zij met goedheid,

dan wel met geweld, in onse handen te krijgen, zo deeden

wij den Radja van Sawaij en orangkaija van Besfij

mitsgaders

C