close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

S:

5 23

rooijmeester /: geteekend/ G: N: van Guericke /:nog lager:/

als wijkmeesteren /:geteekend:/ P=r Wolsgaerd, I: ostrouws„

„kij, J: M: Berner, B: Riso, L: Hoedt, N: Eijke„

Johannes Grona en Jacob Botten

Aan den Wel Edele Gestrenge Groot Agtb: Heer„

Adriaan de Bock,

Raad van Nederlands Indië mitsg=s af„

„gaande Gouverneur en Directeur deeser

Provintie

en

Den wel Edelen Agtbaren Heer

Johan Adam Schilling,

Aankoomende Gouverneur en Directeur deeser

Provintie

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaren Heer,

en

wel Edele Agtbaren Heer

De needrige Teekenaaren hebben de eere; uwel Ed:

Gestrengen Groot Agtbaren eerbiedig te Berigten, dat zij„

zig aan boord vervoegt hebben, op het Jongst alhier van

Batavia en Java g’arriveerde schip ’t Loo gevisiteerd

hebben, bevonden deselve diep te gaan als volgt

voor