closeTerug naar inventaris

Transcriptie

82

1.

Aan als Vooren

Naa veel gerespecteerde ordre vervat bij een door uEd:e

Gestr: aan ons ter hand gestelde Instructie hebben wij onder„

„geteekendens als gecommitt=s der groote administratie, qua„

„mineerd 12: vaten Bier uit de Barg de voorzigtigheijd

Als 5: vaten Lelij en 7: dito Herre Bieren

Waar van N=o 1: 6: duijm wan iets staauw

2: —: d=o goed

d=o: Zuur

3: —:

d=o goed

4: —:

131

d=o Zuur

5.

d:e flaauw

6: 6:

t

7: 7:

d=o

d=o goed

8:

—:

p:r gold

9:

d=os goed

10: —:

d=o goed

11: —:

d=o zuur

12: —:—:—„

Hier meede verhoopen wij aan Uwel Ed=e Gestr: geEerde or„

„ders voldaan te hebben zoo neemen wij de vrijheid ons met

schuldige eerbied en gehoorsaamheid te onderteekenen /:onder„

/„ stonde:/ Uw Ed=l Gestr: Groot Agtb: ootmoedig en zeer gehr„

„we Dienaaren /:was geteekend:/ I: A: de Bourghellesen

W: J: Wattier /:in margine:/ Amboina den 11: April. 1788:

/:lager:/ present /:geteekend:/ H: L: Muerk

Aan als vooren.

„gevolge

4