close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

82

1.

Aan als Vooren

Naa veel gerespecteerde ordre vervat bij een door uEd:e

Gestr: aan ons ter hand gestelde Instructie hebben wij onder„

„geteekendens als gecommitt=s der groote administratie, qua„

„mineerd 12: vaten Bier uit de Barg de voorzigtigheijd

Als 5: vaten Lelij en 7: dito Herre Bieren

Waar van N=o 1: 6: duijm wan iets staauw

2: —: d=o goed

d=o: Zuur

3: —:

d=o goed

4: —:

131

d=o Zuur

5.

d:e flaauw

6: 6:

t

7: 7:

d=o

d=o goed

8:

—:

p:r gold

9:

d=os goed

10: —:

d=o goed

11: —:

d=o zuur

12: —:—:—„

Hier meede verhoopen wij aan Uwel Ed=e Gestr: geEerde or„

„ders voldaan te hebben zoo neemen wij de vrijheid ons met

schuldige eerbied en gehoorsaamheid te onderteekenen /:onder„

/„ stonde:/ Uw Ed=l Gestr: Groot Agtb: ootmoedig en zeer gehr„

„we Dienaaren /:was geteekend:/ I: A: de Bourghellesen

W: J: Wattier /:in margine:/ Amboina den 11: April. 1788:

/:lager:/ present /:geteekend:/ H: L: Muerk

Aan als vooren.

„gevolge

4