close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0403

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

Den Gouverneur met zijn komst in de

Provintie en tot het Gezag, een te gerin„

„gen voorraad van Rijst bevonden hebben„

„de heeft dit hem aangezet tot de aanha„

„ling deswegen bij zijn secrete Brief van

den 16: September 1786:, waar op de Edele

Hoge Indiasche Regeering, Conform het

antwoort bij gerespecteerde secrete Letteren

van den 31: December deszelfden Iaars

§ 8. Drie scheepen gezonden hebben in de

hope om in der tijd van dien swaren last

ontheven te kunnen worden; op het welke den

Gouverneur Gerescribeert hebbende bij zijn

Secrete van den 17. September 1787: § 2. en 3.

wij ons daar aan, en ook aan het eerbiedig

antwoord op § 18. van uwel Edele Hoog Agt„

„bare Gerespecteerde Missive in dato 18. No„

„vember A:o 1784. G'insereert bij onze Advisen

van den 31: Julij A:o 1786: kunnen refereeren;

hoewel wij vermenen empassant te mogen

aanhalen, dat de dit Jaar weeder herwaards

gepasjecteerde

37.

36

107

Extract Patriasche

Generaale Missive Geschreeven door

de Hoog Edele Heeren Seeventhie„

„nen in Neederland aan Hunne Hoog

Edelheeden den Gouverneur Generaal

en de Raaden van Jndie te Ba„

tavia en gedateerd: Amsterdam.

den 12 December 1786. alwaar onder

anderen Staat.

uw uithoofden van den Eisch der Mi„

„nisters van

Banda van 900. Lasten Rijstge„

„noodzaakt zijnde geweest naer dat Gouver„

„nement wel drie scheepen te zenden,

moeten wij ons op dit stuk gedraagen

aan het reeds verhandelde hier voor §5:

als meede aan het geschreevene bij den

Generaalen brief van den Iaare 1783.

§ 35.

Met op zigt tot de uitgeleverde Ladin„

„gen van die scheepen bij deezelver te rug

komst aan de Hoofdplaats door uE: in

der zelver Brieven aan ons, als meede in

die aan de Ministers Geene aanhalingen

zijnde gedaan van eenigen minwigten op

de aangebragte specerijen; onderstellen.

wrij,