close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5.

5.

47

46

110

staande in boshouwers, Bijlen, Par„

„rings, schoppen en houweelen, beneevens

eenigen Houtwerken, zoo onderstellen wij„

dat uw oogmerk meede is Geweest, om die

lieden van de Voorzeide gereedschappen

op een bekwaame wijze te doen voor„

„zien; zijnde eene dusdanigen Ver„

„strekking buiten twijvel zeer geschikt

ter bevordering van de herstelling en Ver„

„beetering der Plantagien

Wij laaten ons voorts welgevallen dat

UE: de te vooren toegestaan onderscheide„

„nen Gunst bewijzen weder voor een Jaar

Verlengd hadden.

En is het in ’t bij zonder van onze goed„

„keuring dat uE: den Gouverneur hebben

te kennen gegeeven Iaarlijks te zullen

Verwagten de noodigen onderrigting wee„

„gens de gedaane uijtdeelingen aen de Per„

„keniers, als meede weegens de Verbeete„

ringen der Plantagien.

Dit Verslag tog in een goede order, en

met de Vereischte klaarheid geschiedende

zal het best kunnen dienen tot eén grond

om te beoordeelen, of de aangewende mid„

„delen, daadlijk toereijkende zijn, om de

specerij landen in een beeter staat te bren„

gen,