close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

deze Geciteerde S:o 56. en 57: zijn eerbie„

dig Eantwoort.

65

Gouverneur toegezonden weezende de Ver„

„klaaringen, welken de Heer Ambons

Gouverneur van Pleuren, uE: heeft

doen toekoomen ten bewijzen, dat de

meermalen. genoemden Prins Noekoe

door de Sterke Vaart der Gorammers

op Banda alles bekwaam, het Geen

ij ende zijnen nodig had.

En UE: den Gouverneur Gelast hebben„

de, om in’t bij zonder over den daar bij

vermelden verkoop van rijst, arak en

Buskauid zich verdoende te Verantwoor„

den; moeten wij meede, ten einde over die

„zaak te kunnen oordeelen, voor zeide

verantwoording afwagten.

Ons gedaagende aan het geen wij bij E E=e

56. en 57: van den Generaalen: Brief

van den voorleeden Iaare hebben gezegd

nopens de zoo spoedigen overtreeding van

het Placcaat teegen den handel in bus„

„kruid, ammunitie en wapenkamers Goe„

deren.

En als nog verwagtende de bij ons Ge„

„vorderde berigten, nopens de Weegen,

langs Welke de aldaar voormelde Bun

„ger Cos het Buskruid en de ammun

„tie Goederen, die men op Ambon in

desselfs