closeTerug naar inventaris

Transcriptie

C

548

Genoteert de bevinding der

perken op Celamme

beste bestellen zoude

Ten op zigte der specerij Perken op Celamme aan de Overwal

heeft den Eersten Schenaar sedert een Geruimen tijd bij zonder

Op gemerkt, hoe dat de Perkbeheerders aldaar, naar het getal

vrugtdragende Boomen, dat van dezelve bij de Perkbeschrijving

voorkomt, te weinig, Ia sommige bij na niets naamwaardigs

van Sppecerijen aan de Comp: leverden, en vreezende dat ze de ver„

„eischte maeite niet nemen, om de weinige vrugt van de hier en

daar bij enkelde staan gebleevene oude en aankomende vrugt Bo„

„men te verzamelen en te leveren, daar tog alle deeze kleine het

groote moeten uitmaken voor de Comp=e, en bij zonder in deezen tijd

dat niets verloren diend te gaan, mits dien afzonderlijk naar

gemeld Celamme afgezonden, den Fiscaal Johannes Hageman

geassisteert: door den Vaandrig en Boswagter Dirk klein, ten

ende de Perken aldaar nauwkourig te visiteeren en informatie te

nemen, wat heer van is, Dewelke hunne Commissie volbragt, en

daar van gediend hebben, het ter Resolutie van voorm: datum.

geinsereert Berigt, waar bij onder anderen Consteert der Per„

„keniers verschoning, dat de meeste vrugtdragende Bomen zeer

ouden dan nog veele daar onder zogenaamde Palla Boeij zijn, die

wel fraaij staan, dog geene over zeer zelden vrugt geven; dat

De armoedige weduwe Abdul Boeang in haar Landje met

Ionge Bomen beplant, een paar slaven ontbreeken; maar

dat den ouden Willem Polet eenige blijken van de ge„

„grondheid der Vreeze heeft afgeleeverd, en vrij onverschilligen

nalatig schijnt geweest te zijn, zo omtrent de Plantagie als

in het verzamelen en leveren van zijne Weenige specerijen, ten

minsten