close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0450

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

C

548

Genoteert de bevinding der

perken op Celamme

beste bestellen zoude

Ten op zigte der specerij Perken op Celamme aan de Overwal

heeft den Eersten Schenaar sedert een Geruimen tijd bij zonder

Op gemerkt, hoe dat de Perkbeheerders aldaar, naar het getal

vrugtdragende Boomen, dat van dezelve bij de Perkbeschrijving

voorkomt, te weinig, Ia sommige bij na niets naamwaardigs

van Sppecerijen aan de Comp: leverden, en vreezende dat ze de ver„

„eischte maeite niet nemen, om de weinige vrugt van de hier en

daar bij enkelde staan gebleevene oude en aankomende vrugt Bo„

„men te verzamelen en te leveren, daar tog alle deeze kleine het

groote moeten uitmaken voor de Comp=e, en bij zonder in deezen tijd

dat niets verloren diend te gaan, mits dien afzonderlijk naar

gemeld Celamme afgezonden, den Fiscaal Johannes Hageman

geassisteert: door den Vaandrig en Boswagter Dirk klein, ten

ende de Perken aldaar nauwkourig te visiteeren en informatie te

nemen, wat heer van is, Dewelke hunne Commissie volbragt, en

daar van gediend hebben, het ter Resolutie van voorm: datum.

geinsereert Berigt, waar bij onder anderen Consteert der Per„

„keniers verschoning, dat de meeste vrugtdragende Bomen zeer

ouden dan nog veele daar onder zogenaamde Palla Boeij zijn, die

wel fraaij staan, dog geene over zeer zelden vrugt geven; dat

De armoedige weduwe Abdul Boeang in haar Landje met

Ionge Bomen beplant, een paar slaven ontbreeken; maar

dat den ouden Willem Polet eenige blijken van de ge„

„grondheid der Vreeze heeft afgeleeverd, en vrij onverschilligen

nalatig schijnt geweest te zijn, zo omtrent de Plantagie als

in het verzamelen en leveren van zijne Weenige specerijen, ten

minsten