close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 76.

de berigten gaan over nopens

de belastigen van Gallo, Brino

en Benteling

140

zal worden gedaan door dezulke, die te veel

Contanten onder beheering van gem: van Dam„

gelaten hebben, verzekeren wij in eerbied, dat

zo veel mogelijk gezorgd zal worden, in dien

hij zo lange in wezen blijft, dat hij zelve zijn agter„

„stal verevend, ten welken einde de koop brief van zijn

huis, dat somtijds meer waardig zijn kan; als het

is beleend, van hem opgeeischt: en bij den Gouverneur ge„

seponeert is

Ter voldoening aan uwe Hoog Edelens begeerte, om geelu„

cideert te worden, hoedanig het gelegen is met de posi„

„tiem en Verschoon redenen; vervat bij de ter Hoofdplaatse

gepresenteerde en alhier in Copia ontfangene Re„

„questen van den Capitain ter Zee Gallo„

Extra ordinair Lieutenant en gewezen Op zigter

der Arthillerij Bruno, en genezen Casteels

OpperChirurgijn Benteling , aangaande derzel„

„ver verzoeken om Ontheffing van de hun alhier op„

„gelegde Belastingen, hebben wij de eer Hoog„

dezelve onder de Bijlagen aantebieden de in„

gekomene berigten dien aangaande van den Hoofd:

administrateur de 'S Gravezande en Koopman

Hageman, aan dewelke het nader onder„

„zoek, nopens die Belastingen, ter sessie van

den 24. Maij: L: L: is op gedragen

Conform

de

on