close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0477

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6:—

8:

Anders op zig zelvs.

De Generaele Lasten in A:o 178 6/7: zijn

_=o winsten en Jnkomsten: maar

zo dat ’t Gouvernement van Banda rieel voor d’E maat„

„schappij een Last post is gebleven van

En in Comparatie tegens de memorie van menagie

de Generaele Lasten die daar bij zijn bepaald

zijn in dit boekjaar 178 6/7. gekomen

over sulks meerder

zijnde de winsten en Inkomsten daar bij gecalcu„

leerd.

Welke in dit boekjaar 178 6/7: maer beliepen

Dus minder

waar

uijt blijkt dit Gouvernement zoo aen de meerdere Lasten

als mindere winsten in tegen stelling van ’t daar voor

bepaalde veragterd is

De

Generaele Restanten die onder ult=o augustus 1786:

bedragen hebben

zijn

ult=o aug=s 1787: groot gebleven

En alles deese Jaere meerder

Terwi

„l de Crediteuren onder ult=o augustus 1786:

geweest zijn

En

in dit boekjaar maer

Dus minder in dit jaar

De Generaele Lasten in ’t boekjaar van 178 6/7: op alle de Comptoiren

en posten gevalle ten bedragen van

bm de

winsten en Inkomsten maer

Dus aen meerdere Lasten dan voordeele

en nademaal de Lasten in ’t Boekjaar 178 57/6: zijn op gelo„

pen tot

En de

winsten en Inkomsten maer hebben gerendeert

zo blij

kt dat doen de Lasten boven de winsten en Jnkomsten

geresen zijn tot

Waar uijt Consteert dat desen Jaere minder Lasten heeft

Anders

De Generaele Lasten welke in A:o 178 5/6: Rendeerde

zijn in A:o 178 6/7: maer geweest

Dus jongst meerder geweest

Daer en teegen waerende winsten en Jnkomsten in 178 5/6.

die in dit Jaar 178 6/7: wel bedraagen hebben

dus nu maerder

De

meerdere winsten geteld bij de mindere Lasten blijkt zo

als voorwaards Reets aengetoont is dat dit Gouverne„

„ment dit Jaar voor deeliger is dan A:o passato

.

dog op zig zelvs Een Last post blijft den

ƒ184833:15:

17855

8:

ƒ127875: —.

184833

15

ƒ 74250:

17851

8:

ƒ1019563:

6.8

„1076914

4

:8

1

4659: 11: 8

4053

8

ƒ 184833:15:

17855: 8:

ƒ183693:13:

8

17152

8:

ƒ188693:13:8

184833:15:

ƒ17152:

8

17855: 8:

ƒ166978.

7:

166918:

ƒ 56958

ƒ56394:

ƒ113353:

ƒ573350: 18:

608. 10

ƒ166978.

7:

13:

ƒ171541.

ƒ4563

6.—

ƒ 3859:

18: 8:

703:

7:

8

6:

ƒ 4563:

Aanwijsing

144

15:

12:

7:

7: