close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0479

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

16:

8:

8:

7:

9:

18:

8

thooning,

145

AanCooning van ieder der Voorenschreven Last reekeningen op hun selve met

C:

A„o 178

in

redenen van derselver vermeerder off vermindering

E4. bij vergelijk tegens

A„o 178 5/6: als:

6x

in Ao 778

aaip67

minder

meerder

78 7/6.

in 2o„

Randsoenen ordinair

11

ƒ 1390.

8.ƒ

8: ƒ28801:14:

5

ƒ30192

in a:o pass:o bij de timonse boekjes de Lasten

van twee Jaren gebragt zijnde, is het zelve

in deese Jaeren maar voor Een Jaar na de ordre

belast waar uijt dan ook wel principaal deese

meerderheid herkomstig is.

1757:

3

10

8„

ƒ 2590:

8:

ƒ24148

onkosten ordinair

herkomstig door de meerdere affscheep van

onbequaeme en Principael wapenkamers

goederen in deese Iaare.

ƒ17495

onkosten Extra ordinair

ƒ 3954

9.–

ƒ1354

13:

16.

ƒ

door een mindere verstrekkinge en aff=

schrijvinge principael ten Hoofd Comp„

toire in deese Jare komt deese minderheijd.

immeragie Reparatie

Cortificatie ongelden

12: 8:

ƒ25511:

4.

11

ƒ17897:

ƒ 7610:

8:

De in deese Jaeren nieuw herbouw de twee

kruijt huijsen dat bij na voltougde nieuwe

hospitaals woningen andere werken het

verval waar in de meeste Comp: gebouwen

zyn en geduurige reparaties verlijs=

„schen, maken deese meerderheijd.

D Hospitaal

11:

6.

ƒ5774

8:

8:ƒ

ƒ7281:

5

1507.

door Een meerder getal van sComp=s

dienaren, die deese Jare in ’t Hospitaal

gecurreert zijn, en ’t verstrekte tot

op beuringe en Soulaas der nood=

„lijdende zieken komt deese klij„

„ne meerderheijd.

2.

8:

8.

195

ƒ 1942:

ƒ2137:

1.

Condemnatie Reeckeningh

—„

door Een bezuijnigde verstrekkinge van

kleederagies aen de Cativen komt deese

geringe minderheijd.

Onkosten van Chialoupen en

mindere vaarthuijgen

ƒ10830

4:8:ƒ

6144.

2:8:

2:

ƒ 4694:

door Een menagieuse verstrekkinge en voor=

Sorge in de alte groote op brengt tot timmeragier

aen de vaarthuijgen heeft: deese minderheijd te

wege gebragt.

Transporteere

ƒ108483: 9:— ƒ109126:18:8 ƒ10877:19: 8: ƒ10234: 10: