close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0481

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13

in A:o 178 6/7.

Inkomsten

winsten en

in a:o 17867:

in A:o 1785/6:

meerder

minder

P=r Transport

3:

12.

8: ƒ 14077:

ƒ 12204

15:

1872:

8: —:

Hollandia

1130

—„

1787.

8: 8:„

13:

—„

2917:

door Een mindere verkoop van Lijwaten

dan in A„o pass=o komt deese minderheijd

34:

7: 8.„

Levengie

1260

14.

1294

Reden als bij Hollandia.

Waijer

54:

–„

126

—„

2

7

5:

72

door dien meerder zoldijen op dit Comp„

„toir afbetaald zijnde, waar van de

6 2/3: p„r C=to ten voordeele komt maakt

deese vermeerdering.

58:

19

17:

60:

—„

—„

Timor

16

662

om redenen als bij Hollandia en Revengie

gesegt.

10:

8. ƒ 1223.

Telt

ƒ 17152:

8:

8: ƒ 17855

1926: 17:

Het mindere van ’t meerdere affgetrokken

8:

17.

17851

1926.

8.

Vertoond dat dit Boekjaar meerder

winsten en Inkomsten heeft dan in

Accordeert

7:

703:

8:

7:

8:

ƒ 703.

A:o 178 5/6:

Coopman Schappen

Aantoning van de Generaele

Winsten en

op haar zel„

ve, en de Redenen van dien, waar door deselve

vermeerdert en Vermindert zijn in

A:o 178 6/7: bij Vergelijk in A:o 178 5/6:

in a:o 1786/7:

's Lands zoldijen wegens de 6= /3:

in A:o 1786

in A:o 178 5/6.

meerder

minder.

percent op geld op de verstrekte

zoldijen. -

17:

ƒ 2173

6

ƒ 2717:

543

—„

9

door de meerdere affbetaelde Gagies

in met ingekome agio op wissel

gelden in deese Iaere dat de zoldij

op geld van 6=2/3: p=r C=to heeft doen

stijgen maakt deese meerderheijd.

winsten op diverse uijt de

negotie Pakhuijsen en ’t belaste

op Reeck: wegens te kort kominge

voor diverse Personen

18182:

-„

16504.

13:

8.

1677.

.„

8

19:

Door de minder behaelde winsten

in dit Jaar bij gebrek van gemelden

blauwe Lijwaten en door Een meerder

belasting op Reekenings van diverse

maakt deese minderheijd.

Transporteere.

20356: 10:

—ƒ 19221: 19: 8: ƒ 545

9:— ƒ 1677: 19: 8:

146

4

6

8:

8