close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

895

het de verstrecking van toffij:

op den ouden wet gecontinueert

151:

beschrijving, tot erlanging van Rijst, zonder moeije„

„nis, of den voorraad daar toe toerijkende was dan niet,

zulks in een plaats als Banda is, de bedilzugt moest gaan„

„de maken en tyd korting verschaffen gelijk onder anderen

den Gerelegeerden Burger van Steenbergen die voor„

uitzienig heeft bevestigd; en dat korte Jaren geleden, het

gebrek aan Rijst en het gevaar daar uit zo na ge„

weest zijnde dat men schrikt daar aan te den„

„ken de remarque daar omtrent zodanig en„

„passant gedaan is, om uwe Hoog Edelens geene onaange„

naamheeden te verwekken uit zaken, die gepasseert en

voor bij waran

Onder Dankbetuiging voor de toedeeling van 10000.

Coffij voor het Guarnisoen, agten wij ons, op de

1

aanwijzing, dat de verstrekking ten deezen

Gouvernemente ook gedaan moet worden, gelijke

overal in sComp:s Etablissementen tegens Jnkoops

kostende maar niet Gratis, het geen nergens plaats vind,

verpligt uwe Hoog Edelens reverentelijk te vertonen dat bij ge„

„venereerde Missive van den 15: December 1770. de Verstrekking

daar van Gaatis Gunstig Geordonneert zijnde, dezelve ook daar

na gedaan, en dit een aangenaam soulaas voor het

Hoog derzelver bij zonder medelijden nodig hebbende

Bandasche Guarnisoen Geweest, en het in deezen, ten

op zigte der kaijgs Cassa, waar uit voor heen

de Coffij inkoops betaald wierd, en het geen

uwe Hoog Edelens toen niet begeerden, heeden

mede