close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0512

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ge

6

Per Transport

Per voordraegt

r/s 85100:

aan overgewonne renten bij de weeskamer alhier

—:

„43188:36:

ver„

'E Comp:

Preescriptie aen d

uijt gelden door ’t regt van

11144.

vallen

dat

Diverse overgenomen weesm: kennisse var

40350:

—:

Collegie

6

voormelde

de successive ingekoomen Renten: op

1822.

Capitalen

alhier uijt Cassa bij gekomen tot Volmaking te Capitaal

5776:

van rd:s 20'000:—: waar van de ren„

„ten aen de Heer Gouverneur komen

—: Contant te zamen waar van afgaat

36:

rd: 203763

41: 15: 8: die tot supplering de renten de Heer Gouverneur Competee„

„rene zyn afbetaald.

8: Resteert voor ’t geheele Capitaal

rd:s 203742:25

Welke gemelde rd:s 203742:20: 8: Beleenden uijtgeseth: zijn

Van

naar Luijd de hier onder gespecificeerde Reekeningh vol„

„gens de J=o gedaane op neem onder ult=o meij 1786: en

volgens generaele Transport dier datum en nader onder ult=o

deeses dient wegen overgelegde memorie door den welEdele Agtb

Heer Gouverneur op sufficante hij Poteecquen en borgtogten

aende volgende persoonen als

rd:s 9500:

Adrianus Gilberts

aer

6900

’t Perk Ever op door dE: Comp: beleend

8300:

Jan Marten Pietersz:

11100:

Jan Ellebout van den Broeke

5950:

Zalheus Pietersz:

4

4200:

Hendrik Welman

18000

Thomas van der Moor

11400:

Johannes Roeling

7500.

Engelbregt Strup

4000

Iohannes Martinus Boudewijnsz

11345.

Willem Anthonij Camerling

7200:

Jan Nicolaas van Surker

1

3400

demed= Iohannes Theodorusz

4500:

Johannes Heenrotsz:

9863

de Erffgenaeme van Marten wentzel:

5000:

willem Scheepen

3800:

Jan Iosias Cos

8000

Jan Wetsel De walsche

525

Arnoldus Everts

500:

Jan Paulus van den Broeke

17000

Reijnicus versteegh

16800

d=o

Iacob

9000

Adrianus Blanks

4

uijt ’t Capitaal waar van den welEdele Agtb: Heer Gouver„

ƒ20'000:

neur de renten geniet tot Ed=e

2000:

1. de mevrouwe Seedelman

Draege Voort rd: 186782

Transporteere

36.

36:

ƒ99993:

ƒ99993: 10:

18: