close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0544

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 119

ginoteerd het Capitaal

van weesmeesteren

§ 120

den Predikant bij het

doen der visites zal van

het nodige voorzien

worden

5121

het Collegie van Curatoren

enz: is weder om boeken

verzogt

§ 122

het bedragen der arm

gelden

§123

dispositie nopens de giste

„de boete op het vrygeven

van slaaven

sid den voorschreeve Steinhert, en voorts den gemelden

de Haan van het secretariaat ontslagen, en het zelve gea

„crocheert aan de dienst van soldij overdrager, om door voormelden

Swart waargenomen te worden.

Het Capitaal onder de administratie van weesmeesteren be„

draagd eene Somma van Rd:s 1050:81: 39:8 naar de ter resolu

„tie van den 18. april Laatstleeden Geinsereerde korte staat

rekening.

Aan de Onder de kerkelijke zaaken ontfangens order, on

aan den Predikant tot het doen der kerk visite op de zuijd waster

Eilanden in stede van Contanten, de benodigbheden te laten

verstrakken Volgens gebruik, zullen wij Gehoorzamen

Het Eerwaarde Collegie van Curatoren en Scholarchen der

stad Batavia, heeft ons naar mogelijkheid wederom voorzie

met eenige kerk en schoolboeken, en wij wenden ons heden weder

aan het zelve met verzoek om een nader Ontzet

De Arm Gelden zijn dit Jaar te voren Geraakt

met Rd:s 2687. 20. 9., en bedragen, met de daar onder Ge„

„rekende Effecten, eene somma van Rd=s 82633. 46. 5., dog na

aftrek van het ontfangene, tot goed making der stilstaan„

„de Renten, maar rd:s 60133. 46: 5., volgens de korte ver„

„toning die bij de Bijlagen verzeld, en ter resolutie van den

30. Junij Jongstleeden is aangehaald

Ten vervolge van het Genoteerde onder § 258. van Onde

laatste advisen van den 27. September A„o pass=o, ten belange

der gestelde boete op het vrijgeven van slaven, resteerd ons

na:

ho

toe