close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

173

na het volbragt onder zoek nog te berigten, dat vol„

„gens: de Orders op dat stuk van den„ 10. December 1765.

en 27. Julij 1767. eerst Tien en daar na vijf en Twintig

Rijksd:s voor ieder vrijgegeven moet worden betaald, ex„

cepto te Maccasser, alwaar sedert 1772: weder 10: rd:s daar voor

word opgebragt. Jnde Jaren 1768., 1769. en 1770. zijn vier Sla„

ven G'emancipeert en voor ieders derzelven 25: Ed=s aan de

Diacqnij armen voldaan, dan sedert zijne geene bewijzen

voorhanden dat iets daar voor betaald is, tot in het Jaar

1786., na welken tijd /: als stilzwijgende:/ voor Negentien

vaijgegevene Tien Rijksd:s voor ieder gevraagd, maar met

de aanvaarding van het gezag van den Eersten Tekenaar

weder aan de order voldaan en 25: rd=s betaald is De opperkoop„

„man en secunde de SGravezande en den koopman

Hageman, die de navorschingen dien aangaande gedaan

hebben brengen voor hunne Consideratien voort en onderstellen

voornamentlijk, dat op deeze order zo sterk niet zal zijn

aangedrongen, om dat het armen Capitaal dit minder eischte„

en de Jngezetenen in allen deelen verligt en Gefavoriseert

en dus dit Ongemerkt zal gepasseert zijn Dan nadien

wij ons niet bevoegt agten, stilzwijgende aftewijken van

de positive ordeen ze nemen wij de vrijheid, aan uwer Hoog

Edelens wij zee Oordeel in eerbied Gedefereert te laten, over de

verligting van Lasten voor den Jngezetenen Ook tot deezen

betrekking kan en mag hebben:

Diaconen ons vertoond hebbende, dat de slaven in het

§ 124

het weeshuijs twee slaven

weeshuijs oud en Caducq worden, en Jongst een derzelve

toegedeelt

Gestorven