close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kaar

net min

verze

183

§ 148 aangenomen Gabriel Jacobs, zo mede, dat den Capitain

en Jacool

Lieutenant ter zie en Equipage Op: zigter Daniel Schiele„

„katte hier in eenen zeer zieken staat aangekomen en sedert

overleeden is, wiens administratie gelaten is, onder en aan den

Lieutenant ter zee Leendert Dijkhuijsen, zodanig als hij de„

„zelve van Schietekatte in het voorleeden heeft overgenomen, en

„tot

die wij dus tot zo lange door hem zullen laten waarnemen dat

uwe Hoog Edelens daar over zullens Gelieven te disponeeren

§ 149

zijnde de verlossing naar Batavia, buiten den reeds met het

loste dinaaren

schip het Lam vertrokken sergeant Scholts, slegts toege„

„staan aan

Een Corporaal en

Drie soldaten, die met den door uwe Hoog Edelens verlosten

Extra ordinair vuurwerker Jan Hall met den brenger deezes

het schip Hoolwerff naar Batavia vertrekken, werwaards met

eene Particuliere vaartuig reeds vertrocken is den op Hoog Derzel„

Polander is reeds vertrokken

ver ordre uijt den Dienst ontslage Boekebinder Polander

Augustijnst de Jonge.

Ook Gaan ingevolge besluit van den 31: Julij laatstleeden,

§ 150

vier en Curabele persoo„

als in Curabel en Onbekwaam tot Comp:s dienst, over met eeven„

nen gaan voor

„gemelde bodem.

Carel Jacob Seidel van Breslauw, assistent,

Johannes Stecher weimar, Corporaal

Hermanus Hendrik Neijboer, van Papenburg, soldaat, en

Bertram Sofie van Luik, soldaat, naar het bij de Bijla„

„gen gevoegd Berigt van de opperchiruagijns het Casteel en Hospitaal.

Mits