close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

versoek voor hem om een

vandrigs licte

8: 15½

Bevordende

§ 156

hangeert

§ 157

dienst aangenoomen

§ 158

en daar uijt ontslage

persoonen

184

haald is bij § 215. van onze nederige van den 25 Julij. en voor

wien wij dus ootmoedig Verzoeken om een acte van vaandrig.

Mits tijds expiratie, en op de daar toe Gedane instantien;

zijn door ons bevorderd tot Boekhouder met ƒ 30:—. ter maand„

den Assistent Johannes Jsaac Claasz; tot Jong assistenten

met ƒ16. —„ de Soldaten Adrianus van Doorn en Pieter

Godlieb Beling; tot sergeant met ƒ20:—, den Corporaal:

Hector Nathan, en tot Canonier met ƒ14. —. den Mattaoos

Christiaan Klomvaan, volgens de dienaangaande Vertoonde

redenen bij onze besluiten van den 29: December annopass=o,

18. April en 30. Junij huj: anni, terwijl wij ons ten op zigte

der naar de order gedane verbeeteringen in eerbied refereeren

aan het overgaande Acte. Boekje

Voorts hebben wij aangesteld tot Boekbinder, met de ga„

gee van ƒ14: ter maand, den soldaat aan de Pen Jacque

Pisimige, en tot Derde Chirurgijn de Mattroos Josephus

Leo, blijkens resolutie van den 30. Junij laatstleeden.

Jn Comp:s dienst: zijn aangenomen Zeven Jongelingen als

veldaten en Drie tot Mattrosen

Daar en tegen zijn uit den zelven op hun verzoek Ontslagen.

de Jong assistenten Jan Nicolaas Piel en Nicolaas.

Christiaan Struep die van weinig nut waren; den scheeps„

„timmerman Simon Esque; den Huijstimmerman

Jan Koost, benevens Een Pijper, Twee Mattroosen

en eindelijk den soldaat I: Saac Anthonij, die sedert

A:o 1745: de Comp: gediend heeft, om voor zijne overige Leeftijd

door de Diaconij onderhouden te worden, zijnde alle dezelve Jnland„

se