close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

210

De door Brun0. opgegeven als nader Gevonden 9: lb: ijser is dus niet, maar

zijn door den WelEdele Agtbaeren Heer Gouverneur als Eeen geringhijd ter

affschrijving gepasseerd.

Dat de verfffteen, met dies loper, nader in den boedel van de overledene Agtb:

Heer Gouverneur Seijdelman is gevonden, is waarheijd, dog ook is door de

gemagtigde de Heer Seidelman aen Bruno affgegeven is, heeft zijn

E: die in plaatse van bij zijn administratie over te geven voor zig zelve be„

„houden, alsoo daar van niets bij ’t gedaan transport aen desselfs vervan„

„ger bekent staat, dus hij van de steen geprofiteert hebbende, de belasting ook

notoir blijven moete

Vervolgt nu DE: Bruno, dat hij aen den presente Heer Gouverneur

diverse malen om een billijk redres in deese hadde versogt, dog Vrugteloos

tot dat kort voor zijn vertrek genoodsaakt was geweest zig per request

bij de raad van Politie te addresseeren, dog waar op hij geen dispositie had„

mogen Erlangen.

Wat het Eerste betreff is den nedrige tekenaaren onbekent, behalve dat

wij weeten den WelEd: Agtb: Heer Gouverneur, Bruno diverse malen

heeft versekert dat zo den selven eenige bestaanbare bewijsen en bragt

hij ook alle redelijkheijd in deese te verwagten had, maar dat zijn Edele

agtb: geen wille keurige dispositie over een anders goed kon plaats geven.

Terwijl op ’t Laeste dient dat van deese de duijdelijke ware aen hae„

„ling Expres word gedaen, bij brieff aen den Hoog Edele Indiase Re„

„gerung in dato 17:' September A„o pass=to § 248:

Omtrent de door Brino opgegeven belasting van 40: Boeken

Pattroon papier, diene dat

3½. riem per ’t schip de Nepthunus moeste werden

ontvange in dien nu de ordonnantie daar van.

tot 1½. Riem opgemaakt is blijft dit dan Een abuijs, ’t welke aen de

negotie overdrager Leurs te wijlen is, dog men zoude moeten ver onderstellen

dat al Even wil dat papier wel is uijt gelevert, alsoo bij ’t Rapport der

Committeerde van den affscheep, geen gewag van dies te kort komst

1 gemaakt.

Dus hij het papier ongelde waardig ƒ 44: 17:—. het geen D E: E:s

rehoort waarscheijnlijk ten zijne voordeele genoten dog het abuijs in de

ordonnantie in 't duijster gelaten heeft

DE: Bruvio Zegt verders dat betangende de 23: p: kopere Cardoes kotkers,

hij dies te kort koming niet kan ontkenne, maar dat hij aen zijn

vervanger meerder hadde overgegeven.

4: p