close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0615

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

210

De door Brun0. opgegeven als nader Gevonden 9: lb: ijser is dus niet, maar

zijn door den WelEdele Agtbaeren Heer Gouverneur als Eeen geringhijd ter

affschrijving gepasseerd.

Dat de verfffteen, met dies loper, nader in den boedel van de overledene Agtb:

Heer Gouverneur Seijdelman is gevonden, is waarheijd, dog ook is door de

gemagtigde de Heer Seidelman aen Bruno affgegeven is, heeft zijn

E: die in plaatse van bij zijn administratie over te geven voor zig zelve be„

„houden, alsoo daar van niets bij ’t gedaan transport aen desselfs vervan„

„ger bekent staat, dus hij van de steen geprofiteert hebbende, de belasting ook

notoir blijven moete

Vervolgt nu DE: Bruno, dat hij aen den presente Heer Gouverneur

diverse malen om een billijk redres in deese hadde versogt, dog Vrugteloos

tot dat kort voor zijn vertrek genoodsaakt was geweest zig per request

bij de raad van Politie te addresseeren, dog waar op hij geen dispositie had„

mogen Erlangen.

Wat het Eerste betreff is den nedrige tekenaaren onbekent, behalve dat

wij weeten den WelEd: Agtb: Heer Gouverneur, Bruno diverse malen

heeft versekert dat zo den selven eenige bestaanbare bewijsen en bragt

hij ook alle redelijkheijd in deese te verwagten had, maar dat zijn Edele

agtb: geen wille keurige dispositie over een anders goed kon plaats geven.

Terwijl op ’t Laeste dient dat van deese de duijdelijke ware aen hae„

„ling Expres word gedaen, bij brieff aen den Hoog Edele Indiase Re„

„gerung in dato 17:' September A„o pass=to § 248:

Omtrent de door Brino opgegeven belasting van 40: Boeken

Pattroon papier, diene dat

3½. riem per ’t schip de Nepthunus moeste werden

ontvange in dien nu de ordonnantie daar van.

tot 1½. Riem opgemaakt is blijft dit dan Een abuijs, ’t welke aen de

negotie overdrager Leurs te wijlen is, dog men zoude moeten ver onderstellen

dat al Even wil dat papier wel is uijt gelevert, alsoo bij ’t Rapport der

Committeerde van den affscheep, geen gewag van dies te kort komst

1 gemaakt.

Dus hij het papier ongelde waardig ƒ 44: 17:—. het geen D E: E:s

rehoort waarscheijnlijk ten zijne voordeele genoten dog het abuijs in de

ordonnantie in 't duijster gelaten heeft

DE: Bruvio Zegt verders dat betangende de 23: p: kopere Cardoes kotkers,

hij dies te kort koming niet kan ontkenne, maar dat hij aen zijn

vervanger meerder hadde overgegeven.

4: p