close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4: p:s kopere kruijt tregters

_„o kruijt Panthaarns

4:

proevers

_„ _o

1

ophaelders

_„o

2

1 beurs vatt: en

5. Lensen van affuijten dit zeggen

de tekenaeren meede, dat waarheijd, is, dog hier en, is niet anders gedaen,

als ’t behoorden te weten, DE: Bruno voor de pardoes kokers te belaste

met ƒ60: 19:—„ en de meerder overgegeven met nog diverse andere, voor

EE: Comp:e in tenemen met ƒ 313: 4: —:

Dat Brung, zo als bij zijn Request staat, zegt niet minder on„

„billijk de vergoeding is opgelegd van

34: boeken Cardoes Papier

ƒ 19: 7:

6:/2: lb

_„o gaeten

8: 16:—.

Te zamen ƒ 28: 3: —:

Waar van deselve hadde gemaakt 723: p„s ledige Cardoesen in reserve,

dog die bij ’t Rapport der overgave als over en het daar toe G’Em„

„plojeerde papieren gaeren als tekort bekent gesteld was geworden.

De ondergeteekendens hebben bij ’t naar zien der getekende Rapport der

overgave van de Arthillerij, daar in gezonden dat 723: p:s Ledige Cardoesen

zijn overgetransporteert aen de luijtenant Wilke, die deselve verantwoor„

„den moet, zijnde die belasting DE: Bruno zijn eijgen schuld, alsoo bij zijn

antwoord op de Bevinding dat aangehaelt moest hebben, dat de 34: boeken

Papieren 6:2: lb: gaeren daar toe verbruijkt waren, hij als dan daar voor

niet zoude zijn belast, dog ’t welke als nog, Even als die van voorige zepte

3: p„s kruijtsisten en Papieren op Reeck van voor jarige lasten kan werden aff

„geschreeven, en Brunos Reeck: weder onthefen worden tot ƒ28:3: na de dispositie

die H: H: Edelheedens hier omtrent zullen gelieve te nemen.

Gevende hij Bruno bij zijn Request al verder te kennen dat te kort gekoo„

„men mortier en handgranaten, het grootste gedeelte als onbeq: is te vinden

geweest, in de schoot hoop meer en deels daar uijt bestaande, gevende hij, verder

„saan H: H: Edelheedens in Consideratie, date hij in a„o 1780: bij ’t aanvaerden

zijns administratie, deese bij de articulen zonder telling in een goed ver„

„trouwen heeft g’accepteert, en zig dus Een Gunstiger dispositie, te zijn

opzigte van deese regeering alhier had durven vlijen

Dienende tekenars hier op; dat de Granaten als te kort bevonden

na