close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0616

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4: p:s kopere kruijt tregters

_„o kruijt Panthaarns

4:

proevers

_„ _o

1

ophaelders

_„o

2

1 beurs vatt: en

5. Lensen van affuijten dit zeggen

de tekenaeren meede, dat waarheijd, is, dog hier en, is niet anders gedaen,

als ’t behoorden te weten, DE: Bruno voor de pardoes kokers te belaste

met ƒ60: 19:—„ en de meerder overgegeven met nog diverse andere, voor

EE: Comp:e in tenemen met ƒ 313: 4: —:

Dat Brung, zo als bij zijn Request staat, zegt niet minder on„

„billijk de vergoeding is opgelegd van

34: boeken Cardoes Papier

ƒ 19: 7:

6:/2: lb

_„o gaeten

8: 16:—.

Te zamen ƒ 28: 3: —:

Waar van deselve hadde gemaakt 723: p„s ledige Cardoesen in reserve,

dog die bij ’t Rapport der overgave als over en het daar toe G’Em„

„plojeerde papieren gaeren als tekort bekent gesteld was geworden.

De ondergeteekendens hebben bij ’t naar zien der getekende Rapport der

overgave van de Arthillerij, daar in gezonden dat 723: p:s Ledige Cardoesen

zijn overgetransporteert aen de luijtenant Wilke, die deselve verantwoor„

„den moet, zijnde die belasting DE: Bruno zijn eijgen schuld, alsoo bij zijn

antwoord op de Bevinding dat aangehaelt moest hebben, dat de 34: boeken

Papieren 6:2: lb: gaeren daar toe verbruijkt waren, hij als dan daar voor

niet zoude zijn belast, dog ’t welke als nog, Even als die van voorige zepte

3: p„s kruijtsisten en Papieren op Reeck van voor jarige lasten kan werden aff

„geschreeven, en Brunos Reeck: weder onthefen worden tot ƒ28:3: na de dispositie

die H: H: Edelheedens hier omtrent zullen gelieve te nemen.

Gevende hij Bruno bij zijn Request al verder te kennen dat te kort gekoo„

„men mortier en handgranaten, het grootste gedeelte als onbeq: is te vinden

geweest, in de schoot hoop meer en deels daar uijt bestaande, gevende hij, verder

„saan H: H: Edelheedens in Consideratie, date hij in a„o 1780: bij ’t aanvaerden

zijns administratie, deese bij de articulen zonder telling in een goed ver„

„trouwen heeft g’accepteert, en zig dus Een Gunstiger dispositie, te zijn

opzigte van deese regeering alhier had durven vlijen

Dienende tekenars hier op; dat de Granaten als te kort bevonden

na