close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

venscheijde onder mandoers een ronde of Expeditie zeijl en vorg

schuijt nevens nog twee andere vrij schuijten zijn alle in een

goede staat werdende d’ Eeerste gekruijkt bij het doen der

visite dan wel over brenging van eenige depechis na die

buijten Comp:, en de Laaste het garse door en het op en aan

vaaren naar de schapen en vaarthuijgen of tot doen der voor

koomende Commissien

twee follen die bij de pantjallang g’ Enplooijeerd worden

,en in een goede staat zijn

verkoopende dat in deesen door den onderge: aan de geen

ordres van Uwel Ed: Agtb: sal sijn voldaan matige mij

de vrijheijd met alle hoog agting te zijn /:onderstont:/

WelEd: agtb: Heer /:Laager:/ UWelEd: Agtb: onderro

nige en gehoorsame dien aan /:was geteekend:/ L: dig

huijden /:ter seijde:/ Banda passauw adij ultino Julij

174

Accordeert

71

J=n J:r Ditter

gesm: