close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788 den 8 Iunij

9

14:

500 p:ls triepangs

Totderentie

9 p. draij bassen

10 snaphan

4 donderbossen

2 vatjis kruijt

500 p: koegels

Vertrekt van hier naar boven Ceram den burger Iurgen winkleat

met desselfs Ionk Groot omtrent 3: lasten bemand met nog 11: Cop„

„pen en brengt meede.

tot de fentie

2 lasten Rijst

4 p:s snaphan

2. Corg: Iavanse kleetjes

1

piek

2 p„s Karikams roode

2

houwers

4

lb kruijt

30

snaphan koegels

_„o

vertrekt van hier naar boven Ceram den burger David ges„

„rits, met desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand met nog

5. Coppen en brengt meede

Tot defentie

5. p: baftas br: st:

1 p: snaphan

5 parkallen gem: gebt:

1

Pattroontas met kruijt

4 guinees

100

koegels

20 maaten Rijst

_o

vertrekt van hier naar de bandase Z:d W:r Eijlanden den Eurpees

burger Ian van Straten, met desselfs paduwakang groot omtren

3: lasten bemand

met nog 8. Coppen en brengt meede.

2. Corg: Patolen

Tot defentie

5 _„ Iavanse suratsen

4 p:s snaphan

½ _„ Kust suratsen groote

4. houwers

2

_„o

Klijne

4. handgranaten

_„o Suratjen Patolen

4 pistolen

2

_„o

batieks Neusdoeken.

25 lb: kruijt

2 p:s karikams gr: roode

4 koegels

1

„vlaage doeken

1. Corg: geras gem: gebl:

300 p pierings

100„ pakings

8 doss: messen

bier pijpen arak

2 p: koper gom

2. p:s ijser

Verteekt