close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0829

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

olle met

ongekomen

im

1787 den

.„

18:

18.

_o

_„o

310

met desselfs Ionk bemand met nog 2: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij Folo Gisser, gele„

gen op kelemoerie te mogen retourneeren voerende van hier meede.

tot defentie

1: p:s baftas br: bl:

1 p: Snaphan

20 kommen en pierings

1: poth:s Kruijt

4. matten Rijst„

25 p:s koegels

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Komosasa, met

16. October:

desselfs Ionk bemand met nog 4. Coppen zodanig als hier aangeko„

„men is naar zijn woontplaats de negorij Polo Gisser gelegen op Cexam

te mogen retourneeren roerende van hier meede.

46: matten Ryst

Tot defentie

1: p:s snaphan

2: bott:s kruijt

12: p: korgels

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Soemak

met desselfs Ionk bemand met nog 9: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij keffing gelegen

op Ceram te mogen retourneeren roerende van hier meede.

3: p: Salemp: Gem: Gebl:

2. baftas

10

br: Ol:

10 karikams gr: en kl: roode

6 patolen

20 Iavanse kleetjes

3

tgelassen

16 Neusdoeken

30 kommen en pier ings

30 parings en messen

½ p:s ijser

40 matten Rijst

vertrekt van hier naar Goram den Goramse anakoda Kolana, met

desselfs Ionk bemand met nog 8: Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij onder gelegen op goram

te mogen retourneeren voerende van hier meede.

1 p: Guinees Gem: Gesl:

1 parkallen br: bl:

2 baftas

5 karikams gr: en kl: roode.

3 ijavanse kleetjes

_o tjelax

4

6: Nusdoeken

50 kommen en pierings

Rijst:

30 parings en messen, 30: matten

vertrekt

33