close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0845

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op Cer

1:

1789 : den 1: Februarij

1:

1

_„o

2

_„o

318

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Djoemat

met desselfs Ionk bemand met nog 30: Coppen zodanig als

hier aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij se

„pa gelegen op Cecam te mogen retourneeren voerend van hier

meede.

5: p: Guinees Gem: gebl:

1 Salemp

_„o

_„o

8. karikams gr: en kl roode

2 Sarasen

10 Iavanse kleetjes

5

D„o Chelas

40„ Neusdukken

50 kommen en pierings

20 messen

5 koper keteb entalings

3: „ijser pannen

1 p=s ijser

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Sneen met

desselfs Ionk: bemand met nog 15: Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woonplaats de nogorij Sepa gelegen op Ceram

te mogen retourneeren voerinde van har meede

1 p.s Gunees Gem: gebl:

2 Salemp.

d„o

_„o

1 parkalen

_„o

2 baftas br:

bl:

5 karikams gr: en kliroode

20 Iavanse kleetjes

10

_„o

tjelas

20 Neusdukken

50 kommen en pierings

20 messen

2 ijser pannen

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse Ajmahoe, met desselfs

Ionk bemand met nog 15: Coppen zodanig als hier aangekomen is naa

naar zijn woon tp de negorij Haja gelegen op Ceram te mogen de„

„tourneeren voerende van hier meede.

2 p:s Guinees Gem: Gebl:

4 baftas br: bl:

3 karikams gr: en kl: roode

2 Chitsen

2. Sarassen

20 Iavanse kleetjes

16 Nusdukken

30 kommen en pierings.

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Patielis a

met desselfs Ionk bemand met nog 8: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij wernama gelegen

op Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

26

133