close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Maccasser

Seeur wegens de in dit Gouvernementen

thuis hoorende vaertuigen

twee Copias van ’t rapport van Gecommiteerdens wegens

devisitatie den Negotie boeken onder ulto

augustus C:C:

twee capial aan de korte verkoning van den staat deeses Gou

vernementli onder gemelde datum

twee Copias oan de aantoning der lasten en vinsten in het

boe hij aan 178 7/8

twee Copias der Notitie vande outstaande schulden onder de

Eelebesche en overwalsche vorsten

twe Capfier van t Rensement van den verkoopt nade onde

methooge

ratnoterin 1787/8.

twee Copias van ’t rendement vanden derkoop nadojongste

order, en gemold boekjaar

twee Coppees der samentrekking van sComp„s tunde rijst

en Padij

twee Copias der lijst vande generaele restanten onder ul„to

aug„ 1782.

twee

dn 10.

„fange

Tagt te