close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Fortificatien en

sebouwen.

het Rijst Packhuijs met een houte goot voorzien ensz:

sdag

’t Nagul Packhuijs teegens alle verder overwijking voorzien

de kalk barsten in de walvoeringen geplijstert

ook de in text gem: wooningen

de vloek van het kruijt mlaguazijn aan de west kant verhoogt

de vier bedekte weegen opgevuld en voorzien

141

met ’t Packhuijsen Logement der Mattroosen werden voortgevaaren tot

dies volkomen exectie

reedenen waare aan dezelfs onvoltojing dus lange moet worden g’imputeert.

de zolderang van ’t Hospitaal zal eerst daags ingelegt worden

het stadhuijs werf afgebrooken en de twee agter vertrecken gerepareert

vordering in de exectie van de opperschoolmeester, koster en twee bij woningen

de Houtwerken daar toe werden door de Negorijen prodoo geleevert

Notitie waar aan men thans verder bezig is

Refert aan de overgaande berigten van den Capitain van quericke en

Baeros Resitent Mazel wegens de verdere fartificatie werken

ingevolge de voorjaarse aanneming is 'er paclive genomen van ’t kruijt

uijt beijde Maguazijn

door de in text gem: gecommitteerdens zijn daar van Berigten gedient„

Consteerende dat ’t zelve in bij de administratien in kragten is afgenomen„

waar aan die van ’t oost zijdse Maguazijn

en die van de west zijde moeten worden g’attribueert

hoope dat dezelve weder door eenige handeling in een goede staat zul„

„len geraken

aanbieding der berigten

bedeeling wat streck onder zijn Administratie heeft overgenomen

Geld Sakem.

g’accepteerde gelden in Cassa van een Samarangs Chinees zonder agio

zulx uijt hoofde van de order van A:a p:o

en om de door gem: Chinees bij gebragte waare reedenen van zijn verkies

Sommarium van de in Cas getelde gelden met een sonder agio

versoek om dezelve aan de houders der Eerste wissel brieven te laten voldoen

vervolg

337:

338:

339:

340

341.

342:

343„

344:

345.

346.

347.

348:

349:

350.

351.

358.

325

326.

327: