close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22:

P„s karikams Kkleene roode

A:o 1788

p:r t schip Het Loovan

Batavia

42:

Nicquariassen grove ord:e

d

do d.o

d:o

„Ouwerkerk„

1787:

17½. Vlagge doeken roode

d:o

d:

d:o witte

27:

d.o

1788. de scheepen _o 1200.

34 d:o do blauwe

d:o

„t schip Het Loo.

1788

136¾: Garassen gebleekte

d:o

do d=o

164: Chitzen Cheronse

d:o

do do

—.

11½ lb Caneel -

Met relatie tot

§ 388:

Huijsselijke Bestellingen angsht

insteede van den overleeden Ian

de eerbiedige aanhaaling, dat wij in steede van den onlangs over

Koniang is als Luytenant der

Chineesen aangesteld ongkong,

„leeden Luijtenant der Chineese natie Tan Koniang, op den 2:e

„sieng

Iulij tot Luijtenant dier natie weder aangesteld hebben, den oud

Boedelmeester ongkongseeng, die daar toe als de waar„

„digste en bekwaamste, is geoordeelt geworden, en

§ 385:

voorts hebben wij mits de verplaatsing van den Secretaris

onder het Pennisten

in„

Brusz: na het Gouvernement Banda, als Luijtenant onder het

steede van Brusz is van

peren

tot Luijtenant berivaa

„Corps Pennisten aangesteld, den vaandrig Laurens van Speren

gente Oykenes.

en deezen weeder laaten vervangen door den onlangs met het schip

de Triton van Banda hier aangekomen Secretaris van Politie

en Van Ghoodwijk tot vaan„

Van Dirk van Clootwijk

„drig aangesteld

onder het Caput van ’t

T Suarnizoen of de Militie achten wij het

§ 386.

geschikst

l

Mits

d

en

en 6

Comm

door de

is na

Berigt

:t Gua.

tanbie

en kor