close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 418.

de volle wapenen dier Manschap„

„pen Banda aangereekent,

§ 419.

een gecrediteert voor ’t ontfan„

„gede 610: lb wax

5 420:

twee van de 29: koppen op Ban„

„da verbleven dog voor vermit

opgegeven zoldaaten alhier aan

„gekomen weder in dienst aan„

„genomen.

§ 421

Aan ’t volck van den Bandas

luijtenant Borninkhyff Jansz

twee maanden landsoenen

verstrekt.

om de wille van het gebrek aan de nodige adsistentie ver„

„mits de helft van het Hun van de Hoofdplaats toegedacht

ontzet op Iava agtergebleeven is; aangehouden geworden, wes„

halven wij tot een besluijt hebben moeten treiden, om de voor„

schreeve 29: volle napenerd bestaande in

29: Granadiers geweeren met banjonetten en Cardon riemen.

29: Pattroon Tassen Groote, en

29: Houwers met dies scheeden en Port Epees, Banda aan te bee„

kenend.

Terwijl wij daar en teegen dat Gouvernement voor de ons met

het schip de Triton toegezondene 610: lb: wasch bij onze Boeken

na behoren gecrediteert hebben.

Twee van bovengemelde 29: lb Banda aangehoudene Sotdaaten,

onlangs met een klein vaartuijg alhier te rug gekeert en

volgens Aparte Missive: van den Heer Bandas Gouverneur

Waga m dato 28:e Meij h: a: wien Exprditiete Aroo der„

mits geweest zijnde hebben wij ter onser setting van den 10:' Sep„t

tember weeder in ’sComp:s dienst aangenoomen.

Door den onlangs met een kleijn Orembaij alhier aangekomen

en te Banda thuijshoorende Luijtenant ter Zee Arie Bornink

hof Jansz: aan ons bij Requeste te kennen gegevend zynde,

dat

om dien

te reet

den seco

„ril gel

na Ban