close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788: den 15: April

33:

De Pantijalling de Delft

Van den 27:' October 1787. tot den 5: December, ’t zelfde Iaar heeft dezelve

4: togten na de bogt Amahoesoe gedaan om ballast steenente halen, en van den

5„ December A=o p=o tot den 20 Ianuarij dezes Jaars heeft dezelve 3: togten gedaan na Laricque

ter afhaal van Nagulen; en van den 20: Januarij tot den 23: Februarij ll: heeft dezelve 3„

togten na Haroeko gedaan ter afhaal van Nagulen, en overgebragt een Lading rijst

&c=a benodigtheeden voor dat Comptoir en ’t laatstemaal Een rastant Nagulen

van Hila hier gebragt

van hier vertrocken met rijst na Laricque, en den 25: dito weder hier g’arriveerd

In primo October 1787. door sterke Leccagie genoodsaakt om op de bank te haalen

gecallafaat, gebrand, en gesmeerd, onder water, als ook gecallafaat buijten en binnen

boords boven water, en in de maand Julij 1788:, weder grote Leccagie hebbende, op de

Helling gehaald gerepareerd, onder en boven water, buijten en binnen boords gecalle„

faat, en onder water gebrand en gesmeert, als ook in dien tusschen tijd zyn zeilen

gerepareerd, van buijten de huijd heel goed, maar door ouderdom van

binnen de Peck &c=a in handen gedeeltelijk verrot en vergaan

Bemand met

Bootsman

1

1: Quartiermeester

6:

Europeese Mattrosen

6: Inlandse

met

Gemonteerd

Cr

â 3. ed

6: P:s ijzere Canons

1.

12: _=o draijbassen

138½ lb Buskruijt

2.

318: p=s Rondscherp

1:

278:

2:

144. Langscherp

1:

79:

met lood gevuld

2

112: Druijven van

52.- hand granaten

10: snaphanen

2: Muskettons

5: Pistoolen

1953 snaphaan Koogels

230: Pistool

houwers en scheeden

10: