close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45

P„r Transport o

40749:39:6

rd„

2411:

24

Het Capitaal der pupillen die geen rente doen vermits

hunne Erfportie of Capitaalen aan de ouders ende

naaste vrienden afgegeven zijn, bedragen te samen

16340:295

Het Capitaal der weesen Teld

54678:44:11

Somma R„ 17090: 10 11 Accordeert rd„ 17000:20:11

/:onderstond:/ Maccasser in de Weeskamer adij ult„o Augustus A„o 1788.

(:lager:/ Ter ordonnantie van het Eerwaarde Collegie van Heeren weesmeesteren

deezes Gouvernements. (:was geteekend:) J: B: Claassen secret=s..

Aan den welEdelen Agtbaaren Heer

Sarend Reijke,

Gouverneur en Directeur deeser kuste Celebes.

Beneevens

Den Raad.

WelEdele Agtbaare Heer en Heeren.

In waarkoming van de op oms ondergeteekenden: bij Politicq Raade besluut

van den 6„e September gedecerneerde Commissie, hebben wij ons vervoegt

bij den Curator Adlites Jacobus Augustus wesse, tot onder„

„soek of met de door hem zedert het Boekjaar 178 7/1 aangevaarde

Boedels van 'sComp„s overleedene dienaaren na de ordre, en wel

principaal