close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ecri

61

Gouvernements: dE Jacobu Peonardus de ver, nauwkeurig visitatie gedaan

of met dezelve ook eenige Contra bauda goederen en inzonderheid

specerijen zijn aangebragt, maar hebben niets diergelijks ontderkt en

heeft voer Regetee meede gebragt

140 Pees Rinkelwerk in z=t of tatqboeaugs

zijnde wijders bemant du gemonteerd na luid zijner Pascedul

Hier meede verhoopende aan de g’Eerde Intentie van Uwel Edele Agtbaare

te zullen hebben voldaan, dus wij de vrijheid neemen omt met alle Eerbied

te onderteekenen /ondertond/ Wel Edele Agtbaare Heer /Lager/

uewelEd Agtb: onderdaenige en Trouwschuldige Dienaaren /was geteekend:/

P: Bostten J=s B:k Claasen Jn het midden/ Ten mijnen overtaan

/wat geteekend/ I=s V=s devos en daaronder / Jn kennisse van mij /geteekend

L=k Rudolpt Sic=s n Marginie/ Maccasser den 19=e Iunij A=o 1788—

Aan als Vooren

Ingevolge de g’Eerde ordre van uwelEdele Agtbaare hebben de ondergeteekende

Leeden in den Agtbaaren Raad van Justitie deeses Casteels zig vervoegt op de

alhier van Amboina g’arriveerde Padunakang gevoerd door den Chinees

Pen= Tijapseengen aldaar ten overstaan van den koepman en fiskaal

derze