close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

na

9.

66

den 2„e Junij van Sumlana den sComp„s onder daan Bappa Sappara per Paduw: groot 20

lasten bemant met nog 14 koppen gemonth: met 6 p„s metaale stukk

4 0 onderb: 6 p„s snaph: 10 lb buskr: brengt aan 20 lasten rijst 100 pic

Cappas

_„o

den Maleijer Dato Basse per d„o groot 3 lasten bemant, met

nog 11 koppen gemonth: met 3 p„s snaph: 2 donderb:, 2 rantak: 15 lb kruijt,

brengt aan 6 pic: tripangs 50 blasjes rijst en 3 koppen slaeven

„den pari Moor Intje Ione per d„o groot 7 lasten bemant

_„o

met nog 13 koppen gemonth: met 6 p„s rantak: 6 p„r snaph: 4 bonben:ie„

70 lb kruijt, brengt aan 70 pic: tripangs en Een slaaff

d: Batavia

den Koopman en gewesene secunde te Ternaten Francois Bartho„

„lomeus HemmeKam per Barkentijn groot 100 lasten be„

„mant met nog 3 Europeesen, Een Chinees en 30 Koppen Inlanders, gemonth:

met 4 p„s Canons van 3 lb 6 p„s dito van 1 lb en 24 p„s snaph: 200 lb kruijt, de wil

hebbende na Ternaten dog door tegenwinden de reijse niet heeft

kunnen verkrijgen hij dierhalven genoodsaakt Maccasser in te loopen

en op desselfs per Request gedaane verzoek door te Regeering geper„

„mitteerd om lading te mogen breeken, bestaande en 6000 p„s dak pannen,

doot

40 leggers arak 20 lasten rijst, en 7 lasten reijst en Eenige kleenigh:

den Boeginees Toea Slima per paduw: groot 3 lasten bemant met

„: Boetong

nog 9 Koppen gemonth: met 2 p„s snaph: 2 donderb: 1 rantak: en 10 bottel

kouijt brengt aan 100 pic: tripangs 13 koppen saeren

den sComp„s onderdaan BapaLeling per d„o groot 15 lasten bemant

Sumbarta

_„o

met nog 1 koppen gemonth: met 5p„ Snap:h: 2 p„s rantak: 5 donderb: en 1 ton

kruijt brengt aan 4 lasten rijst en 80 pic: Cappas

Caijlie den parn: Chin: LiChong per d„o groot 2 lasten bemant met nog 10

koppen gemonth: met 4 p„s snaph: 2 donderb: 4 p„s rantakz: 25 lb Kruijt brengt

aan 2 pic: tripangs 1 pic: vogelnesjes 5 koppen slaeven 8 pic: geniber

_„o Sumbawa den parn: Chin: Nihompee per d„o groot 8 lasten bemant met nog 10 kop„

„pen gemonth: met 4 p„s snaph: 2 rantak: 29: le kruijt brengt aan 8 las„

„ten rijst en 4 pic: Cappas

verte