close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Vaarthuijgen hier Aangeweest.

Vaarthuijgen hier aangeweest.

5 6.

Omtrent den

Inkoop der geEijschte 600 picols Wax tot Wel„

tot den Compleete voldoening derge

kers Compleete Voldoening alles is in het Werk gesteld,

Eijschte 600: pic:s Wax is alles aan„

Wat maar Immers Moogelijk Was, heeft zulx tot ons

„gewend wat mogelijk was, dog daar„

Leed weezen niet moogen gelukken, Waar van de

en niet gereusseerd zijnde, om reede

Voornaame Oorsaak is, dat den Nieuw Aangekoome

de Nieuwe aangekoomene

portugeesen Gouverneur alles

Portugeeze Gouverneur te Dilie alles op hoopt

op koopt en 18 duct.s voor Een

Wat maar te krijgen is, betaalende Voor Een Picol

picol ruw Wax betaald.

Ruw Wax /: ’t Welk bij Versmelting en Suijvering

Circa een Vierde komt te verliesen:/ 18 Nieuwe

gecartelde Ducatons, zo in Contanten als in

zo in Contanten als in ruij

„ling teegens snaphaanen

Ruijling teegens snaphaanen, Buskruijt en

Buskruijt &.

Blauwe - Salempoeris, van Welke Articulen

gem: Fortugieze gebieder bij zijn Aankomst op der

Waar van reijkelijk voor

sier is geweest.

Eijland Rijkelijk Voorsien Was.

§7.

Wij zijn van goeder hand berigt dat gemelde

heeft volgens berigten Eerst

gouverneur eerst op VE Koesie is aangeweest en

op OE Koesie aangeweest.

alle produsten mede genoomena

lle Producten die daar maar te bekoomen Waaren

En bij vertrekt ze aan de hoof„

heeft meede genoomen; dat hij bij zijn Vertrek van

den der swarte Portugeezen

als aan den Priester tot den

daar 1o aan de Hoofden der swarte Fortugeezen

Jn hoop van Waxd. 300 p„l

snaphaanen 40. vaatjes bus-

als aan den Priester, tot den Inkoop of trocq

kruijt en 80 Corgies blauw

Salempoeris Nagelaaten

queering van Wax en sandelhout heeft nagelade

300 p„s

Zo

des

die

al

Go

ter

Ve

la