close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn die Vaarthuijgen heer

Aangehouden en H. H. C

nadere dispositie daar

omtrent afte wagten

19

Waar en tegen det

En denees Vaartuig

en hoope van H: H: E:

gunstige Approbatie.

zal gerestitueerd worden.

de Comp: te veel nadeel komentelijden Wanneer de

gemaakte Prijsen souden moeten gerestitueerd

Werden, Waarom Wij best geoordeeld hebben, die vaar„

„tuigen tot UWe hoog Edelheedens nader dispositie

daar omtrent af te wagten, alhier zelang aan te

houden, zo als Wij aan Meerm: Fortugeezen

Gouverneur geschreeven hebben, Waar van wij

de Eere hebben UWe hoog Edelheedens Copia hier„

bij aan te bieden Jntusschen zijn die Vaartuigen

alhier op het droogen gehaald en de daarinne

gevondenen Goederen in S: E: Comp.s Pakhuijsen

op geslaagen, mitsgaders alles behoorlijk g’Jn„

Ventaviseerd blijkens de deesen verseld gaande

Jnventaris.

nteegendeel zullen Wij het meede door de Kruijsers

genoomene Ondenees Vaartuijgje ten Rheede Liphao

de Welke s onder Eenige Lading is geweest, in hoope van

uWe hoog Edelheedens gunstige Approbatie, 20 draa

de Ooste Wind wat bedaard zal zijn, aan de Eijgenaars

Restitueeren Vermits men dat vaartuijgje ander

„sents niet zoude genoome hebben als de daarope

geweest zijnde Manschappen hun niet Suspect

hadden gemaakt, door ten Eersten buijten boord te

springen en Na de wal te swemmen, enkeld op het

bloote toereepen van de Kruijsers om te Willen

Weeten

D

d

„re

ses

h