close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0027

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Inkomend Gemeen

N.o 13

Eerste deel 5:e stuk.

Amboina

in Marar

13

Javas Noord Oost Cust

Twee Copias der Calculatie van ’t benodigde tot den

opbauw van een ryst Pakhuijs

Twee Copias der missives van den Gouverneur en

Raad aan Hunne Hoog Edelheeden

gedat: 30=e augustus 1788- en 18 7b=r 1708

Twee Copias der missive geschreeven door den Tagals

Resident Umbgrove aan de Edele

Heer Greeve en Raad ged: ult=o

augustus 1788.

Twee Copias aer missive van den Japaras Pesident

schelkes aan als even ged: 4 7b=r 1788.

missives van den Gouverneur en

Twee Copias der

Raad aan Hunne Hoog Edelhee„

„den in datis, 20, 21, 29 September

15 Octob: 1788

berigt van den Hoofd administra„

Twee Copias van 'r

„teur van lanten, nopens de afzen„

„ding van Ankerstokken voor

Batavia

berigt van Pilon, nopens het emploij

Twee Cospias van

van ’t aangebragt geschut van

12:6: 3: 2: 1: lb Caliber

Twee Copias van de Acte van verbaad ter vertimmering

en

18.

p:r Veere

overg: 1790