close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Domarnen

aanhaling van H: H: E: remargue in de van hier gedaane opgave met opzigt der door Lim„

Tjoeko ontdaene pagten

eerbiedig antwoord tot Justificatie van de daer in begane Cout

den van hier g’aufeigeerden pagter Fjio Theko is volgens der Ministers en Bedienden.

schrijvens nog op Samarang nog op Sourobaija op te spooren

omde waarheid der door Lim Djoeko aangehaalde reedenen van zijn verlies in

a„o p„o heeft men hem de gunstige Consessie tot remies doen Jousseren,

Eysch

dankzegging voor de voldoening van onsen Eijsch

en die van hier zal na mogelijkheid voldaan worden

het gerequireerde sement zal jaarlijks werden gehonden

dog in steede van in zakken in vaatwerken ofer leggers worden gedaan

de inrigting der Eijsschen de negotie bediendens aanbevoolen

ook de Calculative opgave zeedert ’t maken van den Eijsch

versoek om de gunttige beschouwing en voldorning van den Eijsch

Fortificatien en Gebouwen

door het overlijden van den opzigter den werken van Guericke

is den meester knegt der huijstimmerlieden Rabé als zodanig p„l aangesteld

ook tot Brandpuijtmeester en Landmeeter met den rang van vaendrig om

reeden als in den text

en aan hem overgegeevende Plaus, kaerten, afteekeningen, Prefiben en andere

papieren tot de Fortificatie werken ontfangen vide raport

de admiinistratie van den Metzel dienst aan den meester knegt A: de Jaar

die zoo wel als Rabe behoorlijke borgen gesteld.

de ordre der Heeren Majores in de remarque van de nutteloos verspielde

ongelden aan de Fortificatien zal g'obedieert worden

verte

3

29.

§: 137:

138:

139

140.

§ 227:

228:

229:

230:

231:

151

152:

153

154:

155:

156:

159.