close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0072

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

Vervolg van Hongij Sogt

aan Laricques ond orangkanj op zin donzoek twee quartitiedren toegevoegd

de klagten tegens Manipas Redident van Capelle, ongegrond bevonden

dog des Regenten verhoet aan de andere tijde toegestaan.

de Post Sawaij van Manipa gesepareert en onder het hoefd Carteel gesteld

gegeven last aan den Commandant van Sawaij hoedanig voortaan met zijne boeken

toe gedragen heeft

gemaakte grenscheeding in de teritoir van Manipa en Sawaij over de Ceraank en

Afshoerte Negouijen

een nieuwe Patij van Maisavooij te Bouro aangesteld -

g'einterdicert het houtkappen in de Revier van Bouro

Marodeurs docr een soldaat van Sawaij opgebragt tot slaven

vier Papoete

van d’E Comp verklaerd

den geweten Capitain Sanrie Pelakahoe is uijt vreete voor een nieuwe arrekt niet te

beweegen om homagie te komen bewijsen

koomen intoert doon de Alpherenen om vergekapt aan den Heer Jau„

39: p„s Noote

„verneur vertoont.

door den Heer Gouverneur gegeven geringe spendatie aan de Apchoe„

approbatie der

„ren ter ontdekking van Nerste Boomen

item de Extra verhoging in gagie van den soldaat Egter over zijn betoonde bravou„

„res teegens de in text gem: Papibur

gewilligheid zonder voorbeeld der Alphoeren om na waros d’ Htongij te verzellen

den Capitain van Rarakit Maijnalie om zijn smeking in genade aangenomen

hem als zodanigen tot orangkaij aan en voorgesteld

belofte door hem gedaan om Noekoe lievend of dad te leeveren

een orangkaij van oerong in submitsie aangenoomen

de geschillen tusschen werinama etc: en Natiahol zijn nog niet betlegt

hoofd Blondeel gelast dat geschikt te onderzoeken en de videeren

Japarouas

’t hij in der manne of met geweld

verte

N: 348.

349

349

350.

351.

352:

353:

354:

355.

356:

357:

358

359

360:

361:

„361:

361

„362:

„363:

364: