close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0074

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Huystelijke Bestellingen:

maar wel de bepaalde muijlen en Compaarten

en tot Cabaijen Salemporris in plaatse van Guinees gem: gebl: - .

de Hospitalier enz: aanbevoolen te observeeren dat er geen sterke dranken in ’t Rospo„

„taal worden gebragt.

qualificatie heeft den Heer Gouverneur gelijk in den tert order ge„

op de gegeevene

steld tot het repareeren en voorziening van ’t zieken Huijs

H: H: Ed: ongenorgen in ’t aanhouden van der zieken geheele gagie

aanhaling van

vertooning dat besluijt niet is ter uijtvoer gebragt

de Hospitaler ingerigt en bestiert moeten worden aan de binnen

E:de order hoedanig

en buijten regenten afgegeven ter observantie:

om ample reedenen is de order van de belasting op de slaven alhier niet wel te in„

troduceeren

dog geene extra ordinaire beloning zal gedaan worden zonder qualificatie

clucidatie omtrent ’t stellen van teekenen van Eijgendom

vertoning waer men een vlag zal laten waijen

dog op Amblauw Bonoa en Kelang teekennen opgerigt worden

en is geen anderplaats die een Signaal verEijscht als die, welk Banda onswil

aftroonen

de weegen Bruggen Brand gereedschappen zijn gevisiteerd

en de kinderen in ’t weeten huijs werden wel beborgt en onderweesen

te kennen gave van den p„l Commandant van de ontoerijkenheijd der maande„

„lijkte verstrecking aan Lampolij

suppletie dier verstrekking met 3: kannen 'smaands

een door de Dienaars der Justitie opgevatte Suspectie rondswerven in de ketting

in ’t slaven quartier geplaatst

van jperen als Capitain en Brusz: als Luijtenant van ’t pennisten Coor aange„

steld.

crstreuthij en van Hatfelt als Leeden van Pilitie aangesteld:

de geassumeerde Leeden in de bijde Collegien van Justitie weder ontslagen,

verte

§ 237.

238:

239:

5

240:

241.

—:

242:

243:

244:

245.

246:

247

24:8.

249:

250

251.

252:

253:

291.

292.