close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0076

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van nkoop

’t Berigt door hem deswegen gedient gaat over

aantoning daar bij van de verschellende Lierangs die geleevert ow ordern

en wat werk er vereischt word om de bruijkbaare van ’t quade te zoeken alvo„

eens te kunnen omploijeeren

dus ook de onmogelijkheid van de accurate bereekoning

verzeekering van zijne nauwe attentie daer in

en ook gewilligheid tot ’t verder vervaardigen dier touwerken wanneer hij

zijne ondergestelde tot 't helpen slaan mag gebruijken

terwijl andere de staatschappij nog duurder te staan zoude komen

Refert aan ’t betoog van gem: wolkgaard

vergunning aan denzelven om de Manschappen als voren te mogen em„

ploijeeren

dat den inkoop van goemoets Cabettouwen mn a p:o zijn soure

verzekering

„che heeft om dat 'er geene in vooraad was tot de verstrekking

injungeerd aan te toonen van wien de geleeverde Hollands

welbgaard. 9

ijzer trossen door hem is ingekogt

deor hem bij de in text gem: document aangetoont

volgens H: H: Ed: bevel is aan den Chinees Tjan Hteeng in ag 25: prC=o

betaald voor de in â p„o van hem genomene blauw Cust

Lijwaeten

gegeven reedenen waar om men die Lijwaten in a:o p„o hebben aangehaalt.

waar omtrent men in ’t ververen omtigtigen zal te werk gaan

vertooning door Streck van ’t gebrek der houtwerken tot ’t aanmaken van Afjuit„

oij waar dezelve te bekomen waaren

qualificatie aan hem het den inkoop der in text gespecificeerde

en on reedenen als daar bij is gemeld

gelijk ook aan den p„l opzigter der werken Rabe ter voltoijig van ’t Equip: Pakhuijs„

en wel op zijne gedaene verzeekering.

den Hoop administr: gequalificeerd ter inkoop van Campolij tot d’mandelijko verstrecking„

daar van is men ontvet geworden met de komst van de Pantjalling Lingen

In

§ 84

85

—:

86.

87:

88

89:

90:

91:

92:

93:

94:

95.

96.

97

98