close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0086

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg van Scheepen en Vaartuijgen

toudende Consideratie waarom ’s Comp„s Pantjallings de roof vaartuigen zelden

agterhaalen

vertoening van onse Swaar gebouwde Pantjatling

ligtheid van de Rovers vaertuijgen of orembaijen

in vergelijk van die van ons en daar bij de lathartigheid der Amboineesen

Berigte der rititatie en dieptreeding van ’t zoo en de Ceram

idem wat na de order met de aankomst als vertrek van die kielen en hunne

ladingen moeten werden g’obterveert gedaan zijn

en ook met relatie tot dies scheepelingen

ingegeven Lading aan ’t schip

betuiging der scheep overheeden van dies behoorlijken ontfang tt

de verzegulde sleutels der luijken in handen van den eersten gesteld

verder lading van dien kiel

verklaring van de Capitains wolsgaard en Nartman wat ’t schip te jara

nog kan inneemen

besluijt om het zelve over sourabaija te depecheeren

dies dieptreeding bij vertrek

’t overlijden van de gezaghebber van de Ceram bedeelt

de aanstelling tot gezaghebber van dies Soud Luitenant Riesen daar op en

voordaagt van hem ter bevordering tot Luijtenant

Transport aan denzelven, na den Inventaris gedaan.

den Coro Luitenant van ’t schip het zoo als tweede daar op geplaatst

den verhoop der Rijst door de overheeden voor dat sComp: Ladingen hebben

verantwoord na de order kennisse gegeeven,

de Raad van Justitie en Fiscaal de obtervantie daar van aanbeverlen

ook de gecommitt„s bij de ontlossing van scheepen en vaartuigen

slegte Constitutie der in dit jaar ontfangene Bieren in zoort

daar van is 1: vat in zee gektort.

en vijf. voor ’t geldende verkogt.

van de aangebragte Rijst zijn er 514: lb: bedorven

verte

1

55:

56:

57

58:

59

69:

60:

61:

62

63:

64.

65

66:

67

68

69

70.

71

72:

73:

74:

75