close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Batavia deesen Jaare met diverse

Raleidsche Boeken gerieft zijnde zal men

zorge, dat zoo wel het Ambons als Ce

„rams christendom daar van zoo veel

mogelijk voorzien word.

vrage boekjes tot bevordering van

het onderwijs der Jengd op Ceram tn

de in de grondbeginsels van den Chris„

„telijken Godsdienst zoo dient, dat wij

de Residiale kamer hebben gequali„

„ficeert om een aantal zoo van Por„

„tugeese als Maleidsche boeken, wel„

„ke alhier nog aanhanden waeren en

waar van wij onder de materie van

Batavia nader zullen moeten

spreeken aan UE: bij de eerste scheeps

geleegendheid toe te zenden en ver

„mits daar onder zijn een aantal.

van ruijm 2500: exemplaaren der

Maleidsche Catechismus en nog

ruim Hondert opemplaaren der Ma„

leidsche Catechismus, vraag en ge„

beede boeken, zoo vertrouwen wij;

dat UE: hier door instaad zul„

len zijn gesteld, om aan de ver„

„soeken der Ambonsche Mini„

„sters te kunnen voldoen.

D: 18: Wij wenschen dat de vorderingen der

Ceramsche