close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0097

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2:

43

Ceramsche Jengd in den Christelijken

Godsdienst zullen beantwoorden aan

Daar het Cerams Christendom thans met

eenige Boeken kan te gemoet gekomen

worden zoo wenschen wij dat de Jengd

de meerdere geleegendheid welke

zig zal beijveren en zig in de gronden

hun als nu zal kunnen worden

van het Christendom oefenen waar toe

de Leeraaren hunne iverige poogingen op

verschaft om zig daar op toe te

de aanhoudende adtorlatien van den ge„

„bieder Steeds aanwenden

leggen, en dat indien het gevoelen van

UE: en de voornoemde Sinisters

dat het gebrek aan die geleegend„

heid zulx voornamelijk had ver„

hindert door de ondervinding zal

worden bevestigd, beveelende wy

uE: niet te men aan, om in de

uitdeeling van het voormelde

De spaarzaamheid in de mitdeeling van

Boeken zal betragt worden hoe wel de

ruim aantal Maleidsche vrage

veelvuldige schoolen al een vrij groot

getal vereijschen.

en ander boekjes spaarzaam te

te gaan ten eijnde zoo lang mo

gelijk een nieuw gebrek aan

dezelve voor te komen.

§ 19: De door de Ministers gestelde boete

van Rd: 50: Jegens de Hoofden en

Pesidenten die nalatig mogten zijn

de noodige Brieven en Papieren op

zijn tijd te besorgen door Uw goedge„

„keurd.