closeTerug naar inventaris

Transcriptie

50

gestrek ter invloed zijn op des„

„selfs bestaan dan die welke tot

de voorsz: Articulen met betrek„t

„king tot dit Gouvernement wor„

den besteed.

de meerdere gesondene en hier ont„ §31: kij vinden niet te min zeer

„fangen kattoene gaarens boven den Eijsch

zijn nog met een reedelijke winst van de

veel bedenking in het geen UE:

hand geset en wij moedigen ons met

de meeste eerbied te advanceeren dat zekerlijk

ons bedeelt hebben onder het

de meerdere voldoening van dit zoo wel

als andere articulen boven den Eijsch wel eens

een quaade en verkeerde uijtslag zoude kun„

Hoofddeel der Eijsschen dat UE:

„nen hebben:

uit hoofden van de voorschree„i„

„ve aanzienelijke winst op de Cat„

„toene gaarens eene Parthij van

1:

deselve naar dit Comptoir ge„

an

„zanden hebben boven de quan„

„titijd welke door de Ministers

en

was G: eijscht:

it

want indien wij beschouwen

dat in vroegere tijden het cat„

„toene gaeren op Ambon

niet verkoopbaar is geweest

en