close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0111

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

50

gestrek ter invloed zijn op des„

„selfs bestaan dan die welke tot

de voorsz: Articulen met betrek„t

„king tot dit Gouvernement wor„

den besteed.

de meerdere gesondene en hier ont„ §31: kij vinden niet te min zeer

„fangen kattoene gaarens boven den Eijsch

zijn nog met een reedelijke winst van de

veel bedenking in het geen UE:

hand geset en wij moedigen ons met

de meeste eerbied te advanceeren dat zekerlijk

ons bedeelt hebben onder het

de meerdere voldoening van dit zoo wel

als andere articulen boven den Eijsch wel eens

een quaade en verkeerde uijtslag zoude kun„

Hoofddeel der Eijsschen dat UE:

„nen hebben:

uit hoofden van de voorschree„i„

„ve aanzienelijke winst op de Cat„

„toene gaarens eene Parthij van

1:

deselve naar dit Comptoir ge„

an

„zanden hebben boven de quan„

„titijd welke door de Ministers

en

was G: eijscht:

it

want indien wij beschouwen

dat in vroegere tijden het cat„

„toene gaeren op Ambon

niet verkoopbaar is geweest

en