close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

60.

schappij aan gestlegen ligt, dat

altijd een zeer bequaam Jou„

„verneur het gebied voere over

deese Provintie waarom uwe

verpligting des te sterken is,

om daar voor ten allen

tijden te zorgen ten einde

de Maatschappij door eene

verkeerde keuse niet wer„

„de gebragt, in omstandighee„

„den waar van de gevolgen

ten uitersten nadeelig zou„

„de kunnen zijn.

§ 45: De vermeerdering van het

in ’t voorjaar van en Anno 1788: bedroeg het

getal roote Boomen 363: vrugtdragende getal der Rooten boomen

859: Halfwassene en

in het Jaar, 1785: met

1421: Jonge Boomer

uitwijsens het genoteerde bij de memorie

607: stuks of wel tot

van den Edel Heer De Back, en bij de

jongste pneem in 445: p:s vrugtdragende

91 1: halfwassene een beloop van 2254: heeft

1414 Jonge boomen

ons wel genoegen gegee„

Zijnde de ovrugtdragende dus zeedert a:o p:r

overmeerdert met.

82: vrugtdragende en

52: halfwassene en de„ven dan wij hadden die

Jonge daaren tegen

vermindert met vermeerdering gaarne

7: p:s —:

grooter gesien, en hoe

Lee